Hej!

Svenska: Vi har börjat arbeta med instruerande texter. Vi har diskuterat när man använder en instruktion och vad som är viktigt att tänka på när man själv ska skriva en instruktion. Eleverna har fått skriva egna instruktioner för hur man borstar tänderna.

Matematik: Vi har fortsatt att arbeta med geometri. Innan måndag den 19/12 ska alla vara klara med kapitlet (till uppg. 94 + sant eller falskt) för då ska vi ha diagnos. Efter lovet kommer vi börja arbeta med multiplikation och division.

No: Vi har fortsatt att diskutera och läsa om rymden. Detta kommer vi fortsätta arbeta med efter lovet.

Övrigt:

Första veckan efter lovet (v.2) är jag utomlands, då kommer det vikarie för mig.

Nästa onsdag på julavslutningen börjar eleverna klockan 8.30 (har råkat skriva 8.00 i tidigare veckobrev) och slutar runt 11.00. Vi samlas i klassrummet först och har lite gemensam aktivitet tillsammans. Sedan kommer vi att gå till Lillekärrshallen för avslutningsfirande för hela skolan. Därefter får eleverna gå hem.

Eleverna börjar terminen tisdag den 10/1 och följer då sitt schema.

Trevlig helg, önskar Caroline