Hej!

Svenska: Denna vecka har vi arbetat med lite blandade uppgifter. Eleverna har fått skriva egna dikter om vänskap, börjat arbeta med skrivstil samt skrivit klart olika typer av berättelser. Vi kommer att börja med en ny läsläxa efter höstlovet (väntar in att en annan klass skall bli klar med böckerna).

Matematik: På måndag den 24/10 skall alla elever vara på uppgift 94 (göra klart kapitlet alltså) och är man redan färdig med det får man börja arbeta på sidorna 154-155 i matematikboken som är repetitionssidor inför provet på kapitel 1+2. Detta kommer vi även arbeta med på lektionerna nästa vecka. På onsdag den 26/10 är provet. Läxan skall lämnas in måndag den 24/10. Jag kommer inte att dela ut någon ny matteläxa nästa måndag då läxan är att plugga inför provet.

No: Eleverna har fortsatt att arbeta med sina collage om vatten. Vi har även sett en film om ytspänning.

Övrigt:

Nästa tisdag kommer jag inte att ha lektioner i klassen, då arbetar jag med IKT hela dagen.

Nästa onsdag kommer vi påbörja projektet Made in Kärra.

Det går löss bland 4.orna i nuläget, så har extra kolla hemma. Det är bra om man har håret uppsatt i toffs om man har långt hår.