Hej!

Svenska: Det har försvunnit en del svensklektioner denna vecka pga av friluftsdag och fotografering. Men vi har arbetat mycket med läsförståelse denna vecka. Eleverna kommer så småningom att ha ett svensktest på lite grammatik som vi hittills har arbetat med. Eleverna kommer då att få ut ett papper av mig med vad de skall öva på. Detta test skall vi ha på fredag den 7/10. Läsläxan skall lämnas in på måndag den 3/10.

No: Eleverna har haft test på vattnets kretslopp, det gick väldigt bra för klassen i helhet. Vi kommer fortsätta arbeta med vatten även nästa vecka.

Matematik: Vi har fortsatt arbeta med de fyra räknesätten. Är man osäker på vissa delar/uppgifter och vill ha extra material att öva på hemma (ex huvudräkningsuppgifter, algoritmer mm) så är det bara att fråga mig så har jag material man kan få. Matematikläxan skall lämnas in på måndag den 3/10.

Övrigt:

Vi hade friluftsdag i veckan. Barnen var duktiga på orienteringen och klarade det strålande. Eleverna var även lugna på bussen samt samlade ihop sig snabbt de gånger vi hade återsamlingar. Riktigt roligt! En bra dag med andra ord J

Tisdag den 4/10 är det skolråd för skolrådsrepresentanterna klockan 18.00-19.30. Representanterna brukar även få mejl om tid och plats av rektorerna.

Jag har skickat ut en länk där ni kan boka tid för lära känna samtal (se separat mejl). Vissa har Per som mentor, ni skall inte boka tid via denna länk. Skriv ditt barns namn när du bokar. Några har redan bokat tider, så in och titta vilken tid som passar dig/er bäst. Barnen får gå ifrån sina lektioner under tiden de har samtal. Länken är: http://doodle.com/poll/b89v3upahhpfzxwg

Ha en skön helg, hälsningar Caroline