Hej!

Svenska: Eleverna kommer få skriva en uppsats med temat ”Om jag fick bestämma för en dag”. Detta er ett av momenten vi gör i Glada Huddik projektet. Innan de börjar skriva sin uppsats ska de göra en mind-map på datorn. Detta gjorde vi idag. Utöver detta har vi arbetat med argumenterande texter, reklam och vilket budskap olika reklam vill sända beroende på hur den är uppbyggd. Läsläxan ska lämnas in på classroom senast tisdag den 18/4.

 Matematik: Vi har påbörjat kapitel 6, om tid. Man ska vara minst på uppgift 23 efter lovet. Matematikläxan ska lämnas in på tisdag den 18/4.

No: Vi har diskuterat hur olika växter anpassar sig efter olika miljöer. Eleverna har fått en experimentläxa som ska göras på påsklovet. All info om läxan finns på classroom.

Övrigt: Nästa vecka är det påsklov, barnen börjar skolan igen tisdag den 18/4 och följer då sitt schema.

Ha en skön helg, hälsningar Caroline