Vi diskuterade varför matematik är bra i vardagen och gjorde en gemensam mindmap på tavlan. Barnen förstod att matematik används överallt i vår vardag utan att vi inte alltid tänker på det. Utifrån vår diskussion fick barnen arbeta i grupper och göra collage där de fick klistra in tidningsutklipp som har koppling till matematik.

vardagsmatematik1