”Här kommer du att kunna följa oss i vår dagliga verksamhet. Till största del kommer jag att skriva till er men eleverna kommer också att få göra inlägg på sidan. Ni kommer att kunna läsa och titta på bilder från vår verksamhet. Allt material som vi lägger ut har vi upphovsrätt till. Syftet med bloggen är att använda den för information och dokumentation. Här kan föräldrarna, och andra intresserade, följa vad vi gör och på så sätt bli delaktiga i vårt arbete. Meningen är också att utveckla elevernas språkliga förmåga samt lära dem att hantera sociala medier. De får också lära sig att hantera datorn som ett arbetsredskap.”